راديكال


+ فولرن ها

تا قبل از سال 1985 ميلادي دو نوع آلوتروپ براي كربن وجود داشت .يكي الماس و ديگري گرافيت اما در سال 1985 كشف جالبي توسط گروهي از دانشمندان رخ داد آن هم يافتن دگر شكل هاي تازه اي از كربن بود به نام فو لرن ها.

از معروفترين فولرن ها C60 وC70 مي باشد اين مولكولها به علت شبيه بودن به توپ فوتبال به أنها باكي بال هم مي گوينداما فولرن ها فقط محدود به C60 و C70 نمي باشد.

ساده ترين فولرنC20 كه ساختمان ان از تعدادي پنج ضلعي تشكيل شده است C60 از دوازده پنج ضلعي وبيست شش ضلعي تشكيل شده است.مطالعات اشعه X نشان داده است كه پيوند كربن كربن در C60 تلفيقي از C-C وC=C مي باشد.

C60 با فلزات قليايي منجر به توليد ابر رساناها مي شود (M3C60) . به طور مثال K3C60در دماي 17 درجه كلوين , Rb3C60 در28 درجه كلوين از خود خاصيت ابر رسانايي نشان مي دهند. اشعه ليزر مي تواندپيوندهاي كربن كربن در فولرن را بشكند بدون أنكه ساختار أن از هم پاشيده شود . بنابر اين مي توان پيش بيني كرد كه مي توان يك يا چند ين مولكول را داخل قفس فرستاد واز اين خاصيت جهت انتقال دارو در بدن استفاده نمود.كار كردن روي فولرن ها به علت بالا بودن قيمت أن يكي از مشكلات كار بر روي اين ماده است بطوري كه هر يك گرم فولرن 150 دلار مي باشد.

علاوه بر فولرنهاي كروي دسته اي ديگر از فولرنها به شكل لوله هاي استوانه اي مي باشند كه به انها نانوتيوب مي گوينديك نانوتيوب همانند باكي است با اين تفاوت كه كربن ها به جاي اين كه كره رابسازند يك لوله استوانه اي را مي سازند

.

 نانوتيوب ها داراي استحكام زياد خواص الكتريكي بالا هادي هاي فوق العاده مي باشند نانوتيوبها به علت استحكام وانعطاف پذيري كه دارند مي توانند باعث بهبود خصلت مواد شوند .(استحكام أنها گاها" تا 100 برابر فولا د گزارش شده است ).همچنين به دليل تو خالي بودن أنها منجر به سبكي انها شده است . از ديگر ويژگيهاي نانوتيوبها مقاوم بودن در برابر مواد شيميايي مي باشد . همچنين نانوتيوبها به دليل داشتن خاصيت مويينگي بالا مي توانند نقش انتقال دارو به بدن بر عهده بگيرند.

 

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٢٥
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک