راديكال


+ گرد و خاك يك كاتاليزگر

گوگرد دي اكسيد در هواي تميز و خشك به كندي به گوگرد تري اكسيد تبديل ميشود .اما ذرات گرد و خاك و قطرات آب مي توانند نقش كاتاليزگر ناهمگن را در اين فرايند داشته باشند و باعث افزايش سرعت واكنش شوند.سپس so3 توليد شده در حضور آب تبديل به سولفوريك اسيد ميشود.

                                                                                 0=0=0=0=0=0=0=0

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک