راديكال


+ لباس فضا نوردي(مرتبط با شيمي ۱)

در صورتي كه انسان بدون حفاظ وارد فضا شود به سرنوشت دردناكي دچار خواهد شد . كمبود اكسيژن اولين عاملي است كه او را از پاي در خواهد آورد .از طرفي در جائي كه فشار جو تقريبا برابر صفر است تمامي گازهاي بدن منبسط شده واز منافذ خود بيرون خواهد زد .در عرض 15 ثانيه شخص بيهوش خواهد شد و پس از 4 دقيقه خواهد مرد .پس از اين نوبت سرما وگرما ست . انسانها تنها قادرند ميزان كمي تغيير در دماي عادي بدن ( دماهاي بالاتر وپايينتر از 37 سانتيگراد) را تحمل كنند اما در فضا گستره دماها وحشتناك است در قسمتي كه نور خورشيد نمي تابد دما ممكن است تا منهاي 25 درجه سانتيگراد كاهش يابد در حاليكه در محل تابش نور خورشيد دما ممكن است به بالاتر از 250 درجه سانتيگراد برسد علاوه بر اينها محافظت در برابر تابش مرگبار خورشيد نيز لازم است حتي مقادير كم آن در طول ماموريت براي كشتن فرد كافي است. امروزه فضانوردان مجموعه اي از لباسهاي فضايي مختلف در اختيار دارند .هريك از آنها براي كار در محيطي خاص طراحي شده است در خلال پرتاب وفرود آنها لباسهايي با فشار داخلي جزيي به تن مي كنند كه محفظه مخصوص چتر نجات را نيز در خود به همراه دارد اين لباس از اين موارد تشكيل شده است : كلاه ايمني- دستگاه ارتباطي- نيم تنه- چكمه- دستكش در داخل لباس قسمتهاي باد كنك مانندي تعبيه شده است كه هنگام كم شدن فشار داخل كابين به طور خود كار باد مي شودتا فشار لازم را در قسمت پاييني بدن حفظ كنند بدون وجود اين بادكنكها ودر صورت كم شدن فشار كابين فضانوردان به علت جمع شدن خون در قسمت تحتاني بدنشان از حال خواهند رفت. حدود 70 درصد از بدن انسان را آب تشكيل مي دهد كه اگر در معرض فشارهاي بسيار پايين قرار گيرد تمامي اين مايعات شروع به جوشيدن مي كند در ابتدا بدن شخص ورم مي كند ودر نهايت عملا يخ مي زند وخشك مي شود در طراحي كنوني لباسهاي فضايي موارد جديدي تعبيه وجمع شده است از جمله دستگاه جمع آوري دفعيات بدن كه آن را جمع مي كند تا بعدا به دستگاه مديريت مواد دفعي مدارگرد انتقال دهد ولباس تهويه اي به همراه دستگاه سرمايش مايع كه زير لباس اصلي پوشيده مي شود اين لباس يك تكه است واز ماده اي كش آمدني ساخته شده است ودر آن مجراهايي براي عبور آب قرار داده شده است تا فضانوردان را خنك نگه دارد واز گرماي آزار دهنده داخل لباس محافظت كند علاوه بر آن محفظه اي براي آب آشاميدني به حجم 620 سانتيمتر مكعب و دستگاه ارتباطي پيشرفته اي نيز دارد.

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک