راديكال


+ Animation Flash

ضمن تبريك آغاز سال تحصيلي جديد، يك سري     Animation Flash با صدادر زمينه هاي متعددي از شيمی که بصورت لينک در زير آمده است . به علاقمندان اين رشته از جمله دبيران،دانشجويان و دانش آموزان تقديم مي كنم انشا ا مورد استفاده قرار گيرد. منتظر نظرشما دوست می باشم.

1-آزمايش رادرفورد

2-واكنش واكنشگر های محدود شده در فاز گازي

3-بررسي انحلال از ديدگاه مولكولي

4-بررسي ويژگيهاي گازها

5-خطوط طيفي

6-شعاع اتمي

8-فشار بخار

9-شبكه كريستالي1

10-شبكه كريستالي 2

11-شبكه كريستالي 3

12-انرژي فعالسازي

13-بررسي اصل لوشاتليه

14-يونش اسيدي

15-بافر

16-سل هاي گالوانيك

17-راديو اكتيوی

۱۸- جهت يابی بر خورد ذرات

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٦/٢٩
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک