راديكال


+ نانو تيو ب ها

مقاله زير در زمينه نانو تيوب ها مي باشد      

منبع:nature

تيوب هاي ريز مي توانند فيبر هاي بسيار قوي بسازند

دانشمندان به فيبر هاي طناب مانند بلندي از نانو تيوب ها رسيده اند .متدشان اين است كه با محيط سازگار است و مي توان براي درست كردن ريسمانهاي پر استحكام و قوي جهت استفاده در مهندسي به صورت پيچشي بكار رود. اين طنابهاي بلند مي توانند حتي براي كاربرد هاي آينده مثل آسا نسور فضايي بكار روند.

Alan Windle و همكارانش در دانشگاه كمبريج انگلستان طنابهاي پيچيده باريكي ساختند- با تابيدن نانوتيوب ها روي ميله هاي ريسندگي اين در حالي بود كه از كوره بيرون مي آمدند. نانوتيوب ها رشته هاي تو خالي از كربن هستند كه تنها 30 ميليونيم ميلي متر مي باشندو بسيار گسترده- حدود 5000 برابر نازكتر از موي انسان.

ريسمانهاي حاصله ممكن است نازك باشند اما آنها بطور استثنايي پتانسيل قوي بودن را دارند.دانشمندان بطور جدي در نظر مي گيرندكه آيا فيبرهاي نانوتيوب فوق العاده قوي مي توانند براي طرح هاي فضايي ومحدود كردن آنها به سطح زمين بكار روند ياخيروآيا آسانسورهاي فضايي براي بالا بردن ماهواره هاي خارج از ميدان جاذبه زمين بدون هزينه گسترده انفجار آنها از آنجا ميسر مي گرددياخير؟

نزديكتر به زمين فيبرهاي فوق العاده قوي ممكن است براي پروژه هاي مهندسي عظيمي بكار روندمثل يك پل معلق پيشنهادي متصل كننده اسپانيا به مراكش در عرض تنگه جبل الطارق.طنابهاي كولار تقريبا براي محكم كردن دكل هاي حفاري نفت در كف دريا بكار مي رود.

طنابهاي نازك تا هر طولي مي توانند ساخته شوند يك بهسازي روي ريسمانهاي مشابه كه بيش از بيست سانتيمتر طول داشتند.وچون آنها مستقيما از كوره اي توليد مي شوند كه درآنها نانوتيوبها ساخته مي شوند ،اين فرآيند نسبتا ارزان است وبه حلالهاي آلي مهلك نيازي نيست.

اين تيم مخلوط مي كند اتانول را - منبع كربن-با يك كاتاليست به نام فروسن وماده شيميايي ديگري به نام تيوفن كه به ريسمانها كمك مي كند تاجمع شوند . اين مخلوط پاشيده مي شود به يك كوره داغ در يك فوران گاز هيدروژن.نانوتيوبها بصورت يك توده زاويه دارتشكيل مي شوند يشتر شبيه تارهاي ابريشمي آب نباتي وسپس روي دوكي پيچيده مي شود وبه شكل طناب در مي آيند.

تاكنون فيبرها به طور برجسته اي قوي نبودند آنها بهتر از فيبرهاي نساجي تيپيكال نيستند .اما windle فكر ميكند هنوز فرضيه گسترده اي براي توسعه فرآيند جهت ساخت فيبرهاي قويتر وجود داردمثلا با دست يافتن به روشهاي براي ساختن نانوتيوبهاي بهتري .در كولار اتصال ويكنواختي خوبي از مولكولها وجود دارد كه استحكام بالايي را توليد مي كند.

اگر آنها بتوانند افزايش دهند استحكام رابوسيله يك عاملي تاحدود ده برابركه آن رقابت كند با فيبرهاي كربني استاندارد،به نظر windle فرايندشان مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.وي مي گويد آن ارزان است واتانول آن مي تواند از منابع تجديد پذير درست شود.

اما مشخص نيست كه آيا اين روش هيچ وقت فيبرهايي به قويي نانوتيوبهاي منحصر بفرد كه تشكيل مي دهد آنهارا توليد خواهد كرد يا خير ؟براي انجام چنين كاري هر نانوتيوب بايد يه بلندي كل فيبر باشد0 منبع : nature

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک