راديكال


+ حکايت نامه

راويان خبر حكايت كنند كه روزي آلبرت انيشتن به جارلي جاپلين ميرسدپس از احوالپرسي و خوش وبش انيشتن از جارلي مي پرسد راستي مي دوني تو براي چي مشهور هستي چارلي ميگه نه انيشتن ميگه تو بخاطر اينكه همه زبونتو مي فهمند چارلي در جواب انيشتن ميگه راستي تو مي دوني به خاطر چي مشهور هستي ميگه نه چارلي ميگه تو بخاطر اينكه هيچكس زبونتو نمي فهمه

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/۱٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک