راديكال


+ باران اسیدی

 

یکی از معضلات مهمی که امروزه بشر با آن روبرو است باران اسیدی است باران اسیدی پدیده ای است مانندبرف اسیدی ومه اسیدی که با نزول مقاذیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه است باران زمانی می توان گفت اسیدی است که PH آن از۶/  ۵ تقریبا کمتر باشد زیرا در این نقطه از PH یک تعادل شیمیایی بین بی کربنات ودی اکسید محلول در آب حاصل می شود.باران اسیدی دارای اثرات مضرا کولوژیکی است همچنین اسید موجود در هوا می تواند روی سلامت انسان تاثیر مستقیم داشته باشدوهمچنین می تواند روی پوششهای گیاهی تاثیرات نامطلوب داشته باشد.ته نشست های اسیدی نیز یکی از مسائل اسیدی در محیط زیست است که با ریزش ترکیبات اکسیدهای نیتروژن واکسیدهای گوگرد روی خاک همراه است واثرات آن در ایجاد بیماریهای گیاهی ،هواشناشی،محیطزیست وعلوم زمین شناسی قابل بررسی می باشد ته نشست های اسیدی می تواند خساراتی را به فرآورده های کشاورزی ،آبزیان وجانوران داشته باشد. ته نشست های اسیدی بیشتر شامل سولفوریک اسیدونیتریک اسید می باشد که در حقیقت نوعی آلودگی نوع دوم محسوب می شود ومنشا آنها بیشتر مصرف سوختهای فسیلی که در نیروگاه ها،وسایل نقلیه وصنعتی استفاده می شود.

البته باید توجه داشت محدودی از ترکیبات نیتروژنی وگوگردی به حالت طبیعی در توازن حیات گیاهان موجودات آبزی وارد می شوداما اکسید هایی که ازطریق مصرف سوخت های فسیلی حاصل می شوند .این چرخه ی توازن محیط را به هم می زنند.باران اسیدی علاوه بر موارد بالا که ذکر شد این آلودگی میتواند به شکل خشک ریزش کرده و سپس با رطوبت موجود در محیط مخلوط شده و باعث ته نشست های اسیدی شود.

باران اسیدی زمانی کهPHآن پایین تر باشد میزان خسارتی که وارد می کند نیز بیشتر است. زمانی که ترکیبات اکسید های نیتروژن دار و گوگرد دار در هوا وجود دارندتحت تاثیر دو عامل جغرافیایی قرار میگیرند: عمل اول پایداری و ماندگاری آنهاست و عامل دوم فاصله است که در آن فاصله اسید های حاصل در آن مدت جابجا می شوند چنانچه این اسیدها تحت تاثیر باد قرار گیرند می توانند در کشورهای دیگر فرو بریزندیکی دیگر از عواملی که می تواند در میزان شدت باران اسیدی دخالت داشته باشد توپوگرافی و ژئولوژی منطقه است .

محیط هایی که خاک یا سنگ آنها خاصیت بازی داشته باشند (سنگهای آهکی و گچی) باران اسیدی خصارت کمتری به این مناطق وارد میکند. از دیگر عواملی که می تواند روی اثرات تخریبی باران اسیدی موثر باشد نوع گیاهان ودرختان موجود در منطقه است.

نهایتا این که باران اسیدی می تواند خسارتهای زیادی را از نظر اقتصادی و زیستی داشته باشد مثلا ازبین رفتن ماهی ها  نابودی اکوسیستم طبیعی مثل تالاب ها  تخریب مجسمه ها و بنا های تاریخی  زنگ زدگی  از بین رفتن زیبایی های ساختمان  آسیب به زمینهای کشاورزی  وفرآورده های کشاورزی.

 

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢
    پيام هاي ديگران()   لینک