راديكال


+ نانو تيو ب ها

مقاله زير در زمينه نانو تيوب ها مي باشد      

منبع:nature

تيوب هاي ريز مي توانند فيبر هاي بسيار قوي بسازند

دانشمندان به فيبر هاي طناب مانند بلندي از نانو تيوب ها رسيده اند .متدشان اين است كه با محيط سازگار است و مي توان براي درست كردن ريسمانهاي پر استحكام و قوي جهت استفاده در مهندسي به صورت پيچشي بكار رود. اين طنابهاي بلند مي توانند حتي براي كاربرد هاي آينده مثل آسا نسور فضايي بكار روند.

Alan Windle و همكارانش در دانشگاه كمبريج انگلستان طنابهاي پيچيده باريكي ساختند- با تابيدن نانوتيوب ها روي ميله هاي ريسندگي اين در حالي بود كه از كوره بيرون مي آمدند. نانوتيوب ها رشته هاي تو خالي از كربن هستند كه تنها 30 ميليونيم ميلي متر مي باشندو بسيار گسترده- حدود 5000 برابر نازكتر از موي انسان.

ريسمانهاي حاصله ممكن است نازك باشند اما آنها بطور استثنايي پتانسيل قوي بودن را دارند.دانشمندان بطور جدي در نظر مي گيرندكه آيا فيبرهاي نانوتيوب فوق العاده قوي مي توانند براي طرح هاي فضايي ومحدود كردن آنها به سطح زمين بكار روند ياخيروآيا آسانسورهاي فضايي براي بالا بردن ماهواره هاي خارج از ميدان جاذبه زمين بدون هزينه گسترده انفجار آنها از آنجا ميسر مي گرددياخير؟

نزديكتر به زمين فيبرهاي فوق العاده قوي ممكن است براي پروژه هاي مهندسي عظيمي بكار روندمثل يك پل معلق پيشنهادي متصل كننده اسپانيا به مراكش در عرض تنگه جبل الطارق.طنابهاي كولار تقريبا براي محكم كردن دكل هاي حفاري نفت در كف دريا بكار مي رود.

طنابهاي نازك تا هر طولي مي توانند ساخته شوند يك بهسازي روي ريسمانهاي مشابه كه بيش از بيست سانتيمتر طول داشتند.وچون آنها مستقيما از كوره اي توليد مي شوند كه درآنها نانوتيوبها ساخته مي شوند ،اين فرآيند نسبتا ارزان است وبه حلالهاي آلي مهلك نيازي نيست.

اين تيم مخلوط مي كند اتانول را - منبع كربن-با يك كاتاليست به نام فروسن وماده شيميايي ديگري به نام تيوفن كه به ريسمانها كمك مي كند تاجمع شوند . اين مخلوط پاشيده مي شود به يك كوره داغ در يك فوران گاز هيدروژن.نانوتيوبها بصورت يك توده زاويه دارتشكيل مي شوند يشتر شبيه تارهاي ابريشمي آب نباتي وسپس روي دوكي پيچيده مي شود وبه شكل طناب در مي آيند.

تاكنون فيبرها به طور برجسته اي قوي نبودند آنها بهتر از فيبرهاي نساجي تيپيكال نيستند .اما windle فكر ميكند هنوز فرضيه گسترده اي براي توسعه فرآيند جهت ساخت فيبرهاي قويتر وجود داردمثلا با دست يافتن به روشهاي براي ساختن نانوتيوبهاي بهتري .در كولار اتصال ويكنواختي خوبي از مولكولها وجود دارد كه استحكام بالايي را توليد مي كند.

اگر آنها بتوانند افزايش دهند استحكام رابوسيله يك عاملي تاحدود ده برابركه آن رقابت كند با فيبرهاي كربني استاندارد،به نظر windle فرايندشان مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.وي مي گويد آن ارزان است واتانول آن مي تواند از منابع تجديد پذير درست شود.

اما مشخص نيست كه آيا اين روش هيچ وقت فيبرهايي به قويي نانوتيوبهاي منحصر بفرد كه تشكيل مي دهد آنهارا توليد خواهد كرد يا خير ؟براي انجام چنين كاري هر نانوتيوب بايد يه بلندي كل فيبر باشد0 منبع : nature

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ مژده۰۰۰۰۰۰

مژده

اولا" مژده به فرهنگيان و دانش آموزان يزدي و ثانيا"تقدير و تشكر از مسئولين آموزش و پرورش يزد به دليل ارائه كارت هاي اعتباري اينترنت بسيار عالي به فرهنگيان استان. عالي از اين نظر كه كارتها داراي سرعت بسيار بالائي است(56Kbps )و همچنين داراي قيمت بسيار مناسبي است كه اين عمل مي تواند نقش عمده اي در توسه فن آوري اطلاعات در آموزش و پرورش داشته باشد. در حاشيه اين عمل بنده نيز پيشنهادي داشتم به مسولين آموزش و پرورش استان وآن هم اينكه چه خوب بود تمامي مدارس استان مخصوصا" مقطع متوسطه داراي سايت علمي بودند بطوري كه خود دانش آموزان نقش محوري در تدوين مطالب سايت مدرسه اشان بر عهده داشتند. كه البته اين كاري بسيار بزرگ اما راه كوتاه و هزينه ناچيز . انشا ا كه شاهد باشيم.

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ آزمايش علمی تفريحی

چگونه مي توان آب را روي توري نگه داشت

ابتدا توري فلزي كه داراي ابعاد 1 ميليمتر است را در موم مذاب فرو ببريد سپس توري را بيرون آورده خواهيم ديد كه لايه نازكي از موم سيم هاي توري را مي پوشاند با دقت نگاه كردن به توري خواهيم ديد كه توري داراي روزنه هايي مي باشد كه يك سنجاق براحتي مي تواند از آن بگذرد اما اين توري مي تواند آب برروي خود نگه دارد . دليل اين پديده اين است كه موم توسط آب خيس نمي شود و بين شبكه هاي توري غشاي نازكي تشكيل مي دهد و تقعر رو به پايين اين غشا ست كه آب را نگه مي دارد.

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+  

ازخواص سيكلو پروپان 0000000

سيكلو پروپان يك ماده بي حس كننده است به طوري كه اگر سيكلو پروپان تحت شرايط خاصي استنشاق گردد، شخص قدرت احساس درد وغالبا هوشياري خود را از دست مي دهد .ماده بي حس كننده با تاثير گذاشتن بر روي اعصاب بدين طريق عمل مي كند .هر رشته عصبي به هنگام عمل جريان الكتريكي ضعيفي را منتقل مي كند وهر عصب تا اندازه اي توسط يك چربي خاص احاطه شده است وهنگامي كه اين پوشش چربي از مولكولهاي سيكلو پروپان پر گرددفعاليت عصبي متوقف شده ومانند اين است كه عصب قطع گرديده است .فرد بيمار به هنگام استنشاق ماده بي حس كننده ، بايد اكسيژن نيز تنفس كند وگرنه خفه مي شود وبه علت اينكه مخلوط سيكلو پروپان واكسيژن قابل انفجار است در حوالي بيمار نبايد سيگار روشن يا جرقه باشد.

از خواص استون00000000

 

استون با نام پروپانونبه هر نسبتي در آب مخلوط مي گردد وحتي تعداد زيادي از مواد آلي را كه در آب حل نمي شوند در خود حل مي كند .استون يك حلال صنعتي است . مقدار بسيار كم در بدن ايجاد مي شود استون از تركيباتي است كه در اثر ديابت در بدن انسان جمع مي گردد ودر اثر پيشرفت ديابت وارد ريه ها شده وباز دم بيمار بوي استون مي دهدو يادر ادرار وارد مي شود.

اگر يك اتم ئيدروژن مولكول استون را با يك اتم برم جايگزين كنيم برمو استون حاصل مي شودكه ماده اي اشك آور است ودر ساخت بمبهاي اشك آور در جنگ جهاني اول استفاده گرديد.

CH3-CO-CH3+Br2 CH3-CO-CH2Br+HBr

براي باز يافت برم از HBr حاصل ومصرف مجدد آن به مواد اوليه كلرات پتاسيم مي افزايند .

6HBr+KCLO3 KCL+3Br2+3H2O

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک